LangGelukkig is een initiatief van Duurzame Relatie b.v.

Het team van Duurzame Relatie bestaat uit de onderstaande team leden