Directeur

Arjen is ondernemer sinds 2005.

Voor het avontuur van Duurzame Relatie b.v. was hij eigenaar van InterShift Planning BV. Op dit moment heeft hij nog wel aandelen in InterShift Planning B.V. maar is niet meer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken.

Hij is begonnen als intercedent op een uitzendburea (1993), waar hij goed kon inschatten wat mensen kunnen en bij welke bedrijven ze het beste konden presteren.

Hierna is hij gaan werken als CRM consultant/Projectmanager (1999). De kracht zat daar vooral in het vertalen van de wensen van de klant in bruikbare software.

Hij is sinds 1993 (lang gelukkig) getrouwd met Esther en ze hebben samen vier zonen. Eén van de zonen is Stefan Jilsink.

In 2019 kwam hij Jean-Pierre van de Ven tegen en de plannen waren geboren. We gaan mensen helpen een duurzame relatie op te bouwen voordat het fout gaat.

"Het is voor mij een groot plezier mensen te helpen met onze software een lang gelukkige relatie op te bouwen."